Wijkraad: doel en missie

Wijkraad Theresia is de wijkraad van Theresia en is opgericht in maart 2006 als opvolger van de oude wijkvertegenwoordiging “Theresia Vooruit”

Wijkraad Theresia: Thuis in Theresia

Wat is het doel van wijkraad Theresia?
Wijkraad Theresia wil een bijdrage leveren aan het welbevinden van alle bewoners van de wijk Theresia.

Toelichting
De wijkraad vindt het belangrijk dat de bewoners zich thuis voelen in hun wijk en zich ermee verbonden voelen. De wijkraad wil graag dat de bewoners trots zijn op hun wijk en dat de bewoners “elkaar kennen”. Als wijkraad kan stimuleren dat bewoners elkaar helpen en dat ze samen plezier hebben, vinden wij dat mooi.

Samen
De wijkraad werkt graag samen met de bewoners, verenigingen, instanties uit de wijk en professionals die in de wijk een rol hebben zoals de gemeente Tilburg, ondernemers. De wijkraad wil ook graag samenwerken met partijen buiten de wijk bv met andere wijkraden.

  • Ambities, de wijkraad wil:
  • “Samenkracht” versterken van de bewoners;
  • Bewoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen voor de wijk (als ze dat willen!);
  • Activiteiten ondersteunen en te (laten) organiseren voor en door de wijk;
  • Goed op de hoogte zijn van wat er in de wijk gebeurt en wat er leeft;
  • Dé gesprekpartner zijn voor de gemeente over onderwerpen die de wijk betreffen
  • Helder en open communiceren. Laten zien wat we doen en waar de wijkraad aan bijdraagt.

Verder is de Wijkraad ook door de gemeente Tilburg aangewezen om het Verrijk je Wijk budget voor deze wijk te beheren. Middels dit budget kunnen activiteiten, die worden opgezet op initiatief van de bewoners zelf, financieel ondersteund worden. De stichting toetst de aanvragen die hiervoor binnen komen en bepaalt hoe het budget verdeeld wordt. Meer hierover vindt u op de  speciale website van de gemeente verrijkjewijk.nl

Wijkraadsleden

Momenteel hebben 8 actieve wijkbewoners zitting in de wijkraad. Wie dat zijn en wat ze doen kunt u hier bekijken. Om bovenstaande doelen te realiseren zijn uw bijdragen van harte welkom. Schroom dus niet om contact met de mensen van de wijkraad op te nemen.

 

Tags :