Wijklunch

Vrijwilligers organiseren maandelijks in MFA Het Spoor een wijklunch voor bewoners. Van 12 tot 13.15 uur.
Kosten zijn 2,50 euro p.p.  Deze bijdrage moet vooraf worden betaald bij het Spoor. Dit kan t/m de donderdag voor de wijklunch.
Meestal is er aansluitend aan de wijklunch een informatieve middag, bijv. sjoelen, quiz, bingo of muziek tijdens en na de lunch.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de het Verrijk je Wijk budget van Wijkraad Theresia en Wijkraad Loven-Besterd i.s.m. ContourdeTwern. En met behulp van een aantal vrijwilligers.

Wilt u deelnemen? Kijk dan in de agenda voor de eerstvolgende wijklunch. (Meestal de laatste zaterdag van de maand.)