Wijklunch

Vrijwilligers organiseren maandelijks in MFA Het Spoor een wijklunch voor bewoners. Van 12 tot 13 uur.
Kosten zijn 2,50 euro p.p.  Meestal is er aansluitend aan de wijklunch een informatieve middag.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door de het Verrijk je Wijk budget van Wijkraad Theresia en Wijkraad Loven-Besterd i.s.m. ContourdeTwern.

Wilt u deelnemen? Kijk dan in de agenda voor de eerstvolgende wijklunch. (Meestal de laatste zaterdag van de maand.)