De wijkagenda

Waarom een wijkagenda?

Wijkraad Theresia

Als wijkraad vinden wij het belangrijk dat er een wijkagenda is van onderwerpen waarmee we aan de slag kunnen om het wonen in Theresia nog beter te maken. Maar wie zijn wij als wijkraad om te bepalen welke onderwerpen dat worden. Immers, wij zijn als wijkraad niet gekozen als vertegenwoordigers van de wijk. De huidige samenstelling van de wijkraad is zo gegroeid en ontstaan. Dat neemt niet weg dat we graag de handschoen oppakken om tot een gedragen wijkagenda te komen.

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. We willen heel graag samenwerken met wijkbewoners, andere belanghebbenden en de gemeente. Jouw input is daarom belangrijk. Schroom niet om ideeën, suggesties, tips en onderwerpen in te brengen. Hopelijk loopt de mail wijktheresia@gmail.com vol. Een uitgekristalliseerd plan hebben we nog niet. Het vervolg is afhankelijk van wat we ophalen en wie er mogelijk ook actief mee willen doen. Over hetgeen we ophalen, zullen we je in ieder geval informeren.

(Hier de resultaten van de eerste ophaalactie van december 2020 t/m/ januari 2021)

Op dit digitale platform kun je ook lezen “waar we voor gaan en staan” (onze missie en visie) en wie de leden zijn van de wijkraad.

Gemeente Tilburg

Wijkwethouder Esma LahLah geeft toelichting op het belang van de wijkagenda voor bewoners van wijk Theresia:

  We willen graag weten wat jij belangrijk vindt in onze wijk. Hiermee
  kunnen we samen aan de slag. Vul dit formulier in en stuur het naar ons.

  Als je nu de wijk een rapportcijfer geeft, welk cijfer geef je dan?
  12345678910

  Met welke onderwerpen moeten we aan de slag om tot een mooier
  cijfer te komen? Noem jouw top drie:

  Onderwerp 1

  Onderwerp 2

  Onderwerp 3

  Hoe verder?
  Binnenkort maken we de balans op van de reacties die we ontvangen en maken we een vervolgplan.
  Dit kunnen we niet alleen. Doe je mee?

  Mijn naam is:

  Mijn emailadres is:

  Interessante links m.b.t. wijkagenda: