Werkzaamheden Spoorzone eerste helft van 2019

Via deze info van Gemeente Tilburg brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden in de Spoorzone in de eerste helft van 2019.

Bouwwerkzaamheden

De komende jaren wordt er veel gebouwd rondom de LocHal. Veel van die werkzaamheden starten komend half jaar. In april start de bouw van kantoorgebouw Plan-t en de fietsenstalling aan de noordzijde van het spoor. In de herfst start ook de bouw van het woongebouw aan het Burgemeester Stekelenburgplein én wordt gestart met de sloop en herontwikkeling van gebouw 70 (parallel aan de Willem II-passage), daar komt MindLabs.

Werkzaamheden in de openbare ruimte

Om ervoor te zorgen dat de bouwplaatsen én de overige functies in de Spoorzone bereikbaar zijn voor bezoekers en passanten komen er tijdelijke en langdurige aanpassingen in de verkeerssituaties en openbare ruimte. Op bijgaande plattegronden zijn deze aanpassingen te zien.

Samengevat:

  1. Vanaf 1 april loopt er een bouwweg vanaf het Burgemeester Stekelenburgplein, richting de parkeerplaats bij de Hall of Fame (één-richting). De bouwweg wordt aan beide zijden omheind door twee meter hoog gaashekwerk en dient als veilige aan- en afvoer weg voor vrachtwagens en ander grof materieel.
  2. Omdat de bouwweg gedeeltelijk over de huidige Kiss & Ride (K&R) strook op het Burgemeester Stekelenburgplein loopt, wordt deze verplaatst naar de parkeerplekken aan de Burgemeester Brokxlaan tegenover de Houtloods.
  3. De fietsenstallingen die daar nu staan worden verplaatst naar de kop van het tijdelijke busplatform achter E.V.E. Dit kan pas nadat het busstation aan de Spoorlaan in gebruik is genomen. Dit staat gepland voor maart.
  4. Er komen twee oversteekplaatsen. Eén voor voetgangers en fietsers bij de Willem II-passage om de bouwweg over te steken en één voor voetgangers aan de zijde van het Burgemeester Stekelenburgplein om de bouwweg over te steken, om de LocHal te bereiken
  5. Tot slot worden er twee voetpaden aangelegd. Eén ten noorden van de bouwweg om vanaf de zijde van de Willem II-passage naar de zuidentree van de LocHal te lopen en één ten noorden van de bouwweg tegen de gevel van RAW tot en met gebouw 88 om de oostzijde van de Spoorzone te bereiken.

Bereikbaarheid voor langzaam verkeer

De oversteek van de Willem II-passage wordt aan beide zijden omheind door lage barriers, die het fietspad en voetpad ter plaatse van de oversteek versmallen. Voor fietsers en voetgangers komen er stoplichten. Voor het bouwverkeer is er een slagboom. Zodra het bouwverkeer op de knop bij de slagboom drukt, springen de stoplichten op rood en gaat de slagboom open. De oversteek bij het Burgemeester Stekelenburgplein wordt bewaakt door verkeersregelaars. Uit oogpunt van verkeersveiligheid wordt deze per 1 juni afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting 1,5 jaar tot de oplevering van Plan-t en de fietsenstalling.

Bereikbaarheid voor mindervaliden

Mindervaliden kunnen de LocHal aan beide zijden (noord & zuid) ten allen tijde bereiken. Zij kunnen echter geen gebruik maken van oversteekplaats 1. Hier is namelijk alleen een trap aanwezig. Deze oversteekplaats vervalt op 1 juni voor iedereen.

De trap op de route over het Burgemeester Stekelenburgplein (vanaf het station richting het noorden) wordt aangepast en voorzien van een hellingbaan, zodat mindervaliden hier ook overheen kunnen. De route vanaf de Willem II-passage naar de zuid- en noordingang van de LocHal is altijd bereikbaar voor mindervaliden.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Frans van Bokhoven van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013-5428378 en per e-mail via frans.van.bokhoven@tilburg.nl.