Wat is CAST?

CASTwerkterrein: stedenbouw en architectuur

De regio Midden-Brabant, met als kern de stad Tilburg, vormt steeds het uitgangspunt voor de CASTactiviteiten. Als ongeplande industriestad onttrekt Tilburg zich aan de traditionele opvattingen van stadsschoon: Tilburg heeft geen schilderachtig middeleeuws stadshart en is geen regelmatig geordende metropool van de toekomst. In Tilburg is daarentegen, op relatief kleine schaal, al meer dan een eeuw zichtbaar hoe bestaande kernen samengevoegd zijn tot een leefbaar groter geheel. Dat maakt Tilburg zo bijzonder en verklaart waarom deze stad steeds vaker als een voorbeeld wordt gezien. Een voorbeeld van hoe steden zich kunnen ontwikkelen nu met de snel voortschrijdende verstedelijking van Nederland, het ideaal van de stad als strakke samenhang in het landschap, niet meer haalbaar blijkt. Juist vanuit Tilburg kan dus zowel regionaal als landelijk een zinnige bijdrage worden geleverd aan het denken over de toekomst van de Nederlandse stad en haar architectuur.

bg_default

CASTwerkwijze en –organisatie
Bij het organiseren van de uiteenlopende activiteiten werkt CAST inhoudelijk en soms ook in de uitvoering samen met instellingen die actief zijn op het gebied van architectuur en stedenbouw in Tilburg en omgeving. Dit zijn onder andere de BNA kring Midden-Brabant, de Fontys Academie voor Architectuur en Stedebouw, Avans hogescholen, ROC Tilburg, Cultuur in School Tilburg, BKKC, diverse particuliere initiatieven en verscheidene gemeentes.

Maar ook met anderen werkt CAST regelmatig samen. Lokaal met onder meer de Bibliotheek Midden-Brabant, de TiU, ontwikkelaars, woningcorporaties en ontwerpers. Maar ook provinciaal en landelijk met o.a. het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het KEI, de Provincie Noord-Brabant en collega architectuurcentra in Nederland (Netwerk AC) en in Vlaanderen.

De CASTactiviteiten en -projecten worden financieel mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op basis van een door CAST jaarlijks in te dienen inhoudelijk jaarprogramma. Daarnaast honoreert de gemeente Tilburg de initiatieven van CAST jaarlijks met een structureel, substantiële subsidie en geven andere gemeentes, instellingen en bedrijven bijdragen als (project)sponsor.

Meer…

Hier een link met de laatste actualiteiten van CAST