Voorlopig Ontwerp Stadsforum is vastgesteld

Onderdeel van de gehele gebiedsontwikkeling Stadsforum en Koningswei
Op dinsdag 23 juni jl. heeft het college het voorlopig ontwerp (VO) Stadsforum vastgesteld. Dit als eerste tussenstap en onderdeel van de gebiedsontwikkeling Stadsforum en Koningswei. Door het VO Stadsforum vast te stellen, kan de voorbereiding van de aanleg openbare ruimte rondom het Stadhuis beginnen. Voordat het ontwerp definitief is vastgesteld, wordt het ontwerp technisch en gedetailleerder uitgewerkt.

Lees er meer over in het artikel op de site van Brabants Dagblad