Definitief Ontwerp Stadsforum klaar

Digitale toelichting dinsdag 19 januari a.s. Let op: aanmelden noodzakelijk.

Binnen enkele jaren ontstaat tussen de Heikese Kerk, het Stadskantoor, het paleis, het Kantongerecht en de Schouwburg/Concertzaal een nieuw plein: het Stadsforum. Op dit plein komt ruimte voor de markt, de kermis en andere evenementen. Ook komt er op dit plein veel meer groen. Door de ontwikkeling van het Stadsforum wordt het mogelijk om van het Koningsplein een ‘Koningswei’ te maken met nieuwe appartementen en daaromheen veel groen. Ook is het de bedoeling dat een directe verbinding met de Piushaven wordt gemaakt. Hierdoor wordt de Koningswei in de toekomst een aantrekkelijke verbinding tussen de binnenstad en de Piushaven.

Inmiddels is het Definitief Ontwerp van het Stadsforum klaar. Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met het Binnenstadsmanagement Tilburg (BMT), Stichting Tilburgse Markten, het kunstcluster (Theaters Tilburg, Fontys en het Factorium) en het planteam Stadsforum/Koningswei (met daarin omwonenden en ondernemers uit de directe omgeving).

In februari beslist het college en in maart de gemeenteraad over het raadsvoorstel Definitief Ontwerp (DO) van het Stadsforum. In de maanden daarna wordt het ontwerp uitgewerkt en komen er kostenramingen. In het 4e kwartaal van 2021 moet de raad instemmen met het benodigde budget voor de aanleg van de 1e fase (Willemsplein). Het benodigde budget voor de volgende fasen worden in 2022 en 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. De aanleg van de 1e fase Willemsplein van het Stadsforum start in het voorjaar van 2022. De werkzaamheden duren circa tien maanden.

Online presentatie

Vooruitlopend op het vaststellen van het Definitief Ontwerp door college en raad wil de gemeente het ontwerp presenteren aan omwonenden en geïnteresseerden. Vanwege de lockdown is een informatieavond op dit moment niet mogelijk. U vindt het ontwerp, een bijbehorend filmpje en een overzicht van meest gestelde vragen op www.tilburg.nl/stadsforum. Op deze pagina vindt u ook de beoogde planning van de werkzaamheden.

Uw vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen via het digitale formulier op www.tilburg.nl/stadsforum. U ontvangt dan via de mail z.s.m. een antwoord. U kunt zich via het formulier ook aanmelden voor een online vragenuur. Dit vragenuur vindt online plaats (via Zoom) op dinsdag 19 januari van 19.30 – 21.00 uur. Let op: Voor het vragenuur moet u zich aanmelden voor maandag 18 januari. U ontvangt uiterlijk maandag 18 januari een inlogcode voor het vragenuur. Een account aanmaken op Zoom is niet nodig. Op https://zoom.us/join kunt u met de code rechtstreeks inloggen op de live vergadering.

Ingreep Cityring

In het Definitief Ontwerp van het Stadsforum wordt er van uitgegaan dat er veel minder verkeer over de Paleisring rijdt dan nu het geval is. Als het Stadsforum helemaal klaar is (beoogd in 2025) bestaat de Paleisring uit slechts één rijstrook voor bussen, taxi’s, hulpdiensten en bestemmingsverkeer (mensen die in de binnenstad wonen, werken of deze komen bezoeken). Het doorgaande verkeer (dat niet in de binnenstad hoeft te zijn) wordt omgeleid via de ringbanen. Hoe deze omleiding er uit komt te zien wordt de komende maanden uitgewerkt met diverse belanghebbenden (BMT, de Linten en wijkraden). Het besluit over een noodzakelijke ingreep op de oostflank van de Cityring staat gepland in juni 2021. Meer informatie hierover vindt u in de stukken over de netwerkanalyse. Deze vindt u op de pagina www.tilburg.nl/mobiliteit.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Chern Jansen van de gemeente Tilburg. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 013-5325713 en per e-mail chern.jansen@tilburg.nl