Verrijk je Wijk – budget

Verrijk je wijk

Heb je een idee? De gemeente betaalt mee!

Verrijk je wijk is een project van de gemeente Tilburg. Met Verrijk je Wijk stelt de gemeente € 1,- per inwoner beschikbaar. Met dit geld kunnen bewoners zelf met ideeën komen om wonen en leven in de wijk prettiger te maken. Bewonersstichting Theresia is door de gemeente aangewezen om dit budget te beheren voor onze wijk.

Wij mogen het geld besteden aan initiatieven van wijkbewoners om de omgeving leefbaar te maken: een straatbarbecue, een multiculturele kookavond, bloembakken, een extra schommel in de speeltuin, een straatspeeldag…

Meer hierover vindt u op de website van de gemeente verrijkjewijk. Hieronder staan ook links naar activiteiten die reeds door middel van dit project zijn gerealiseerd. Wilt u een aanvraag doen? Dit kan via het contactformulier op de site van Verrijk je Wijk. Maar u kunt natuurlijk ook een mail sturen naar wijktheresia@gmail.com

Wij vragen u zo uitgebreid mogelijk te omschrijven wat voor activiteit u wilt organiseren en welke toegevoegde waarde dit heeft voor de wijk Theresia. Wat is uw idee? Hoe wilt u dit aanpakken en wat zijn de kosten? Stuur uw aanvraag tijdig in (we vergaderen één maal per maand) en wij laten u zo snel mogelijk weten of uw aanvraag wordt gehonoreerd.

Hieronder een opsomming van enkele activiteiten die in Theresia zijn gerealiseerd met Verrijk je Wijk budget: