Maak van je oude dag een nieuwe dag

Naarmate mensen ouder worden, verandert hun leven. Dat heeft gevolgen voor waar en hoe ze wonen. Liever houdt iedereen het…