Nieuwe inrichting Lange Nieuwstraat en omgeving

Vervolg ontwerp- en particpatieproces De gemeente Tilburg gaat de Lange Nieuwstraat, Philip Vingboonsstraat, Fraterstraat en de Minckelersstraat opnieuw inrichten. Tussen…