Stedekestraat 72, wijziging bestemmingsplan

Er is een verzoek ingediend voor de realisatie van 6 woningen aan de Stedekestraat 72. Het plan bestaat uit het wijzigen van het bestaande pakhuis op het perceel tot 3 woningen, het verlengen van dit pakhuis met 1 woning en aan de Stedekestraat 2 nieuwe woningen te bouwen.

De gemeente wil meewerken aan dit plan en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en is er een mogelijkheid om zienswijzen (reacties) in te dienen.

Direct omwonenden zijn al eerder door de initiatiefnemer op de hoogte gebracht van de plannen. N.a.v. de reacties is het plan gewijzigd.
Direct omwonenden hebben hierover een bewonersbrief ontvangen d.d. 5 april j.l.

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf maandag 8 april tot en met maandag 20 mei 2019 te bekijken en/of te downloaden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0855.BSP2018012-b001) of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181.
Meer informatie over de procedure leest u in de bewonersbrief of vraagt u op bij de gemeente.

Tags :