Spoorzoneperikelen: vul de poll in

De werkzaamheden in de Spoorzone vorderen gestaag. Begin dit jaar is er een Koersdocument neergelegd waar de plannen in weergegeven worden. Buurtbelangengroeperingen en ook Wijkraad Theresia hebben hiervoor via hun zitting in diverse zogenaamde plangroepen hun zienswijze ingediend en indien nodig toegelicht via inspreken bij de gemeenteraad. Dit participatieproces is dusdanig complex en veelomvattend, dat het voor de gemiddelde burger uit de wijk moeilijk te volgen en bij te benen is. 

Alhoewel de communicatie via o.a. deze website en diverse plaatselijke media wel plaatsvindt, krijgen wij als wijkraad toch regelmatig signalen vanuit de wijk dat men iets gemist heeft. Zo kan het gebeuren dat projecten in gang gezet zijn, waarbij de burger de indruk heeft dat hij er niet bij betrokken is… 

Zo ook bijvoorbeeld met de ontwikkeling van de zogenaamde Clarissentoren. Dit wordt een appartementencomplex (met parkeergarage) van 130 meter hoog, gesitueerd halverwege de Burgemeester Brokxlaan (tussen het Deprez-gebouw en Woongemeenschap De Medeklinkert / appartementen Clarissenhof). Dat dit appartementencomplex gaat komen is inmiddels afgelopen voorjaar 2019 door de gemeenteraad bekrachtigd. 

Krant, huis-aan-huis-bladen en ook dit digitale wijkplatform hebben er meerdere keren over bericht. Plangroepen met participanten uit buurt, wijkraad en gemeente discussiëren er met regelmaat over. Maar nu het echt actueel gaat worden richten bewoners zich tot de wijkraad met zorgen over de consequenties van dit gebouw voor de wijk. Bezonning, woningwaarde, woongenot, etc., etc. zijn aspecten waarover bewoners zich dan uitspreken.

Vandaar dat de wijkraad zich direct tot de bewoners wil richten om zienswijzen op te halen over de diverse voortgaande projecten om enigszins zicht te krijgen op wat er onder bewoners leeft. Wij doen dit d.m.v. polls op de homepage van dit digitale wijkplatform.

Dit keer betreft het de Clarissentoren. Vul de poll voor 30 december 2019 in en bekijk meteen de (tussen)uitslag. (Let op: de poll staat helemaal rechtsonder aan de gelinkte pagina; bij smartphones dus helemaal onderin!).

De poll heeft helaas geen eigen/directe link. Als je op bovenstaande link klikt ga je naar de homepage van dit wijkplatform. Open je de homepage op de pc, dan staat de poll rechtsonder. Open je de homepage op je mobiele telefoon dan staat de poll helemaal onderaan.

Heeft u iets toe te lichten of aan te vullen? Of wilt u een genuanceerde bijdrage mailen? Schroom dan niet om dit naar de wijkraad te sturen per mail: info@wijktheresia.nl 

BELANGRIJK: deel deze poll ook via uw buurtapp of mail met medebewoners, zodat er een zo breed mogelijk gedragen resultaat uit komt. De uitslag van deze poll wil de wijkraad in januari 2020 aanbieden aan de gemeente Tilburg.
Wij hopen op een massale deelname, Wijkraad Theresia.

Aanvulling: Lees hier wat de bouw van deze voor gevolgen heeft voor uw zon/schaduw in de diverse perioden van het jaar…

Tags :