Spoorzone ontwikkelingen

Alle activiteiten en nieuws rondom de Spoorzone voor u op een rijtje gezet

De werkzaamheden in de Spoorzone vorderen gestaag. Op 25 maart 2019 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Spoorzone vastgesteld. In dit document is de richting voor de ontwikkeling van de Spoorzone voor de komende jaren vastgelegd.

Wijkraad Theresia heeft gereageerd op dit document. Hierbij vindt u haar uitgebreide reactie alsmede de reacties van andere belanghebbende partijen zoals Klankbordgroep Spoorzone ,  Planteam Theresiazone (+bijlage) en Belangengroep Spoorzone Theresia.

In vervolg op het Koersdocument wordt er een nieuw bestemmingsplan voor de Spoorzone voorbereid.   Buurtbelangengroeperingen en ook Wijkraad Theresia hebben hiervoor via hun zitting in diverse zogenaamde plangroepen hun zienswijze ingediend en indien nodig toegelicht via inspreken bij de gemeenteraad. Lees hier hoe bewoners en de wijkraad betrokken werden.

Positieve ontwikkeling, maar soms ook zorgen..
De Spoorzone brengt ons dus veel nieuws. Veelal in positieve zin. Maar er wordt ook gediscussieerd, want nu het echt actueel gaat worden ontvangt de wijkraad soms ook zorgen van bewoners. Bijvoorbeeld over de consequenties van bebouwing in de Spoorzone voor de wijk. ‘Heb ik straks nog zon in de tuin?’, ‘wat betekent het voor de waarde van mijn woning?’ en ‘behoud ik mijn woongenot?’, slechts enkele vragen die bewoners stellen.

Bezonningsstudie Spoorzone
De vraag over bezonning en beschaduwing is begin 2019 al een keer in verschillende planteams aan de orde gekomen en teruggebracht naar Gemeente en ontwikkelaars. Bijgaande Bezonningsstudie Spoorzone is vervolgens gepubliceerd. In de Bezonningsstudie kunt u lezen wat de gevolgen voor u zijn op diverse tijdstippen in verschillende periodes van het jaar. Opmerkelijk is dat de bezonning in de winter niet meegenomen is in deze studie. (Met name overdag zijn de schaduwen dan erg lang…)

Rol wijkraad in participatieproces
Zoals u hierboven las, participeert de wijkraad in plangroepen en brengt zij haar visie bij de gemeente onder de aandacht. In december 2019 zijn onderstaande stukken door het planteam Theresiazone bij de gemeente Tilburg ingediend om hun zienswijze toe te lichten:

20191125 Brief aan College van B en W Tilburg

20191125 Zienswijze Planteam Theresiazone

Alhoewel de communicatie via o.a. deze website en diverse plaatselijke media wel plaatsvindt, krijgt de wijkraad toch regelmatig signalen vanuit de wijk dat men iets gemist heeft. Zo kan het gebeuren dat projecten in gang gezet zijn, waarbij de wijkbewoner de indruk heeft dat hij er niet bij betrokken is. Vandaar dat de wijkraad zich af en toe direct tot de bewoners richt om zienswijzen op te halen over de diverse voortgaande projecten om enigszins zicht te krijgen op wat er onder bewoners leeft. Dat gebeurde o.a. in december 2019 m.b.t. de Clarissentoren.
De ontwikkeling van de zogenaamde Clarissentoren.
Dit wordt een appartementencomplex (met parkeergarage) van 130 meter hoog, gesitueerd halverwege de Burgemeester Brokxlaan (tussen het Deprez-gebouw en Woongemeenschap De Medeklinkert / appartementen Clarissenhof). 130 meter hoog, dat is 14 meter minder hoog dan Westpoint; daarover lees je in dit artikel. Dat dit appartementencomplex gaat komen is inmiddels afgelopen voorjaar 2019 door de gemeenteraad bekrachtigd. Eind december konden wijkbewoners een Poll invullen over de Clarissentoren. De uitslag vindt u hier. De uitslag van deze poll heeft de wijkraad in januari 2020 aangeboden aan de gemeente Tilburg. Daarover leest u hier meer. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze van o.a. Wijkraad Theresia in april 2020 verscheen dit artikel in het Brabants Dagblad, waarin wordt verzocht om een onafhankelijke waarnemer bij het inspraakproces Spoorzone.

Naast de plannen van de gemeente zijn er buurtbewoners met plannen
Een Tiny House (van Hostel Roots) waarin je kunt overnachten hebben we al aan de Burg. Brokxlaan.
Is er in Villa Anna en Casa Cara aan de Lange Nieuwstraat over een aantal jaren een boutique hotel (hotel Deprez?)? Lees er hier meer over of in dit bericht van het Brabants Dagblad.

Wordt vervolgd…

Tags :