Schaduw en zon door hoogbouw in Spoorzone

In een eerder artikel al meldden wij u dat er gedurende de bouwactiviteiten in de Spoorzone in diverse geledingen inspraakgroepen actief zijn. In diverse van deze zogenaamde planteams is ook de wijkraad van Theresia vertegenwoordigd. Gaandeweg dit proces krijgt de wijkraad steeds meer feedback uit de wijk. Vragen als ‘hoe hoog’ en ‘waar’ en ‘wanneer’ passeren hierbij de revue… In een eerder gepubliceerd Koersdocument kunt u alles terugvinden.

Bezonning en beschaduwing

Veel wijkbewoners hebben de vraag bij ons neergelegd, wat de bebouwing in de Spoorzone voor gevolgen heeft in de wijk qua zon en schaduw? Deze vraag is begin 2019 al een keer in verschillende planteams aan de orde gekomen en teruggebracht naar Gemeente en ontwikkelaars. Bijgaande Bezonningsstudie Spoorzone is vervolgens gepubliceerd.

Bekijk deze zorgvuldig om te zien wat de gevolgen voor u zijn op diverse tijdstippen in verschillende periodes van het jaar. Opmerkelijk is dat de bezonning in de winter niet meegenomen is in deze studie. (Met name overdag zijn de schaduwen dan erg lang…)

Uiteraard is dit vanuit de wijkraad en de diverse planteams alsnog verzocht aan gemeente en ontwikkelaars… Tot op heden hebben we hiervan niks meer vernomen.

In een eerder artikel over de ‘Clarissentower’ hebben we wijkbewoners verzocht deel te nemen aan een poll inzake de toepassing van hoogbouw in de Spoorzone. Tot eind december kunt u alsnog deze poll invullen