Rode Kruisgebouw: denkt u mee over de invulling?

U kent het vast: het Rode Kruisgebouw op de hoek van de Leonard van Vechelstraat en de Besterdring. Een markant gebouw dat in de loop der tijden allerlei functies heeft gehad; van klooster tot consultatiebureau en van school tot prikpost. Wij, WonenBreburg, hebben een koopovereenkomst met de gemeente gesloten om het pand over te nemen en de komende tijd stevig te gaan verbouwen. Er komen sociale huurwoningen op de verdiepingen en op de begane grond komt er ruimte voor maatschappelijke functies voor uw buurt.

Heeft u ideeën voor de begane grond van het Rode Kruisgebouw?

Over de invulling van de begane grond willen we graag met u in gesprek. We zijn nieuwsgierig naar:

Waar hebben wijkbewoners en ondernemers behoefte aan?

Wat kan de wijk goed gebruiken op deze plek?

Hoe maken we er een toegankelijk gebouw voor wijkbewoners en ondernemers van?

Hoe zorg je voor een duurzame invulling, die bijdraagt aan de leefbaarheid in de buurt?

Allemaal vragen waarover we graag met u in gesprek gaan. Daarom nodigen we u van harte uit om hierover mee te denken. Misschien heeft u een goed idee, of wordt u geïnspireerd als u de beschikbare ruimtes in het gebouw ziet en ervaart.

Op maandagavond 16 mei 2022 is er een inspiratie-avond

Deze bijeenkomst is in het Rode Kruisgebouw zelf, aan de Leonard van Vechelstraat 2. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.00 uur inloop en ontvangst met een kopje koffie of thee

19.30 uur presentatie over de eerste ideeën over de herontwikkeling van het gebouw

20.00 uur samen brainstormen: ideeën over de maatschappelijke invulling van de begane grond

±21.30 uur einde van de avond

Bent u nieuwsgierig naar het gebouw? En denkt u graag mee?

Kom dan gerust op maandagavond 16 mei naar het Rode Kruisgebouw. We willen graag weten hoeveel mensen komen, om voldoende koffie en thee te kunnen inschenken. Wilt u zich daarom vóór 9 mei aanmelden via rodekruisgebouw@wonenbreburg.nl?

We zien u graag op maandagavond 16 mei. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Caroline Timmermans

Directeur/bestuurder WonenBreburg