Reactie wijkraad Theresia op Koersdocument SPOORZONE

Afgelopen jaren zijn er veel bijeenkomsten geweest inzake de ontwikkelingen in de Spoorzone. Wijkraad Theresia was bij de meeste bijeenkomsten vertegenwoordigd als belanghebbende.

Inmiddels heeft Gemeente Tilburg i.s.m. Bogdan en van Broeck en UrbanXchange een document vervaardigd, waar de ontwikkelingsvisie inzake Spoorzone  is vastgelegd: Koersdocument Spoorzone

Binnenkort zal dit ter beoordeling voorgelegd worden aan de gemeenteraad. In aanloop hierop konden belanghebbenden hun reactie op het Koersdocument geven. Wijkraad Theresia heeft dit ook gedaan.

Hierbij publiceert Wijkraad Theresia haar uitgebreide reactie alsmede de reacties van andere belanghebbende partijen zoals Klankbordgroep Spoorzone ,  Planteam Theresiazone (+bijlage) en Belangengroep Spoorzone Theresia.

Reacties van wijkbewoners zijn van harte welkom. (info@wijktheresia.nl)