Overlast jongeren Energieplein en Lumenplantsoen

De gemeente, politie en R-Newt werken samen om de overlast terug te dringen

De gemeente en politie hebben de afgelopen maanden veel meldingen gekregen over jongerenoverlast rondom het Energieplein en Lumenplantsoen. Op dit moment is er extra inzet van de politie, jeugdtoezichthouders en jongerenwerk R-Newt. De gemeente hoopt hiermee de overlast terug te dringen.

Help ons mee

Als u overlast meldt, krijgt de gemeente een beter beeld van waar en wanneer er overlast is en in welke mate. Deze informatie helpt de gemeente bepalen welke inzet nodig is om de overlast terug te dringen.

  • Heeft u overlast van jongeren in de buurt en is de overlast op dat moment gaande? Bel dan de politie via telefoonnummer 0900-8844. Is er dreiging of spoed, bel dan 112.
  • Meldt u op een later moment de overlast? Bel dan de gemeente op telefoonnummer 14 013 (lokaal tarief) of geef uw melding door via www.tilburg.nl/melden. De voorkeur gaat uit naar melden op het moment dat de overlast gaande is via 0900-8844. De politie kan dan direct actie ondernemen.
  • Heeft u informatie zoals kentekens, signalementen, tijdstippen of algemene informatie over de overlast die speelt in de wijk? Neem dan contact op met de wijkregisseur, zijn contactgegevens staan onderaan deze brief. U kunt ook contact met hem opnemen als u wilt weten wat de gemeente doet om de overlast terug te dringen.

Hartelijk dank voor uw medewerking. Samen zorgen we voor een veilige stad.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met wijkregisseur Anthonie Quispel van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013-542 9495 of via e-mail anthonie.quispel@tilburg.nl.