Overlast jongeren Caloriestraat melden

De gemeente en politie hebben de afgelopen weken opnieuw meldingen gekregen over jongerenoverlast met auto’s bij de parkeerhavens op de hoek bij de Caloriestraat en de Van Mierlostraat. Meldingen helpen om een beter beeld te krijgen van de overlast en hoe dat het beste verminderd kan worden..

Er is opnieuw extra inzet nodig van de politie, handhavers, jeugdtoezichthouders en jongerenwerk R-Newt. Daarnaast sluit de gemeente de parkeerhavens tijdelijk af op de hoek van de Caloriestraat. Dat gebeurt met betonblokken. Deze blijven drie maanden liggen. Daarna wordt gekeken of dit het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Als al eerder blijkt dat deze maatregelen onvoldoende werken, dan horen gemeente en politie dit graag.

Overlast van jongeren op het moment zelf melden, kan door te bellen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Is er sprake van dreiging of spoed, bel dan 112. Op een later moment overlast melden, kan digitaal via de gratis Fixi App, tilburg.nl/melden of bel de gemeente op telefoonnummer 14 013 (lokaal tarief). De politie kan alleen direct actie ondernemen bij meldingen op het moment van de overlast. Daarom heeft dit de voorkeur. Samen zorgen we voor een veilige stad.

(Foto Beeldveld / Wilfried Scholtes)