Opbrengst ophaalactie voor de wijkagenda

In december 2020 en januari 2021 hebben Wijkraad Theresia en de Gemeente Tilburg aan de wijkbewoners en andere belanghebbende gevraagd onderwerpen aan te leveren voor de wijkagenda. Dit hebben we gedaan door huis-aan-huis flyers, via deze website, door mails en de nieuwsbrieven van Wijk Theresia. We ontvingen 26 reacties, 63 ideeën en 18 wijkbewoners willen actief meedoen. Dank!

Fijn is het om te constateren dat de wijk gemiddeld een 7,3 scoort!

Hieronder treft u hieronder een globaal overzicht van de ideeën.

Met de opbrengst gaan we aan de slag om snel tot concrete zichtbare resultaten en acties te komen. Dat kan dit jaar en andere komen in een meer jaren plan.

Wat brachten jullie in?

Veel ideeën hebben te maken met verschillende aspecten van leefbaarheid in de wijk. Variërend van het verbeteren en mooier maken tot zorgen en het uiten van ongenoegens. (Hier treft u de totaalopbrengst in een PDF opgesomd)

De reacties zijn verdeeld in 4 groepen en zo komen we een top 4.

  1. Samenleven in de wijk (sociale cohesie), met suggesties voor activiteiten, evenementen, samen bewegen en ontmoetingsplekken.
  2. Het aanzien van de wijk. (afval, vervuiling en verloedering), met ideeën voor opruimacties en verbeter voorstellen voor de openbare ruimte.
  3. Vergroening van de wijk. Met veel oproepen voor meer, beter en ander groen in de wijk.
  4. Woonomgeving (bouwen, wonen, straat- en parkinrichting). Met opmerkingen over staat van onderhoud, “slechte” plekken en de wijze van bouwen.

We houden reacties buiten deze top 4 in portefeuille, maar focussen ons eerst op de vermelde punten hierboven.

Wat gaan we doen?

Mooie aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Gelukkig hebben al 18 wijkbewoners aangegeven om actief mee te willen denken. Met de gemeente, de wijkbewoners en wijkraad bespreken we welke zaken we al snel kunnen realiseren. Wil je nog aansluiten, dat kan: wijktheresia@gmail.com. Wat we ook willen dat er gebeurt, dat lukt het beste als we het samen oppakken.

Via dit platform en andere middelen blijven we berichten. Maar je hoeft niet af te wachten: initiatieven, ideeën, kritiek, vragen en suggesties zijn altijd welkom. Daarom: wijktheresia@gmail.com

Lees hier voortgang; meest actuele wijkagendanieuws