Ontwerpbestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016, 6e herziening (Lange Nieuwstraat 156-158)

Zienswijzen indienen van maandag 3 mei tot en met maandag 14 juni 2021

Er is een aanvraag indiend voor de ontwikkeling van een boutiquehotel met 16 kamers aan de Lange Nieuwstraat 156-158 in Tilburg. Dit past niet in het huidige bestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016. De gemeente wil meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure.

Informatie direct omwonenden

De initiatiefnemers hebben de omgeving van het hotel per brief van 3 november 2020 geïnformeerd over de plannen voor het hotel. Een aantal omwonenden heeft gereageerd op de plannen. De initiatiefnemers hebben degene die een reactie hebben gegeven van antwoord voorzien. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de plannen.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 3 mei tot en met maandag 14 juni 2021 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 8 tot 20 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van ´Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016, 6e herziening (Lange Nieuwstraat 156-158)’. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 80 37. Zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Vervolg procedure

Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de raad.

Meer informatie

Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Gijs Bakkers. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via het telefoonnummer 013 542 80 37 en per e-mail gijs.bakkers@tilburg.nl.

Tags :