Ontwerpbestemmingsplan Lange Nieuwstraat 255, Gasthuisring 28, 30 en 30a)

Ontwerpbestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016, 10e herziening (Lange Nieuwstraat 255, Gasthuisring 28, 30 en 30a)

Zienswijzen indienen van maandag 20 december tot en met maandag 31 januari 2022

Er is door Zenzo Projecten Zuid B.V. (hierna: de ontwikkelaar) een aanvraag ingediend voor de bouw van vijftien woningen aan Lange Nieuwstraat 255, Gasthuisring 28, 30 en 30a. Dit past niet in het huidige bestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016, 10e herziening (Lange Nieuwstraat 255, Gasthuisring 28, 30 en 30a). De gemeente wil meewerken aan het initiatief en is een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Als onderdeel van deze procedure, mag iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. In de bijlage vindt u een toelichting op de procedure.

Informatie direct omwonenden

Diverse omwonenden zijn bij de start van het project in mei 2020 door de ontwikkelaar benaderd. Er waren twee varianten voorgelegd: een variant met grondgebonden woningen en een variant met gestapelde woningen. De voorkeur van de omgeving ging uit naar grondgebonden woningen. Deze variant is uitgewerkt en later nogmaals in juli 2021 in het kader van de Richtlijn Omgevingsdialoog voorgelegd aan de omgeving. Naar aanleiding hiervan zijn er drie positieve reacties binnengekomen.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is van maandag 20 december tot en met maandag 31 januari 2022 te bekijken via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen of in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181 (hoek Gasthuisring). Zonder afspraak kunt u in de Stadswinkel terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en op dinsdag en donderdag van 8:00 tot 20:00 uur. Als u een toelichting wilt, dan kunt u een afspraak maken. Een afspraak maakt u via www.tilburg.nl of door te bellen naar 14 013 (lokaal tarief).

 

Reageren

Tijdens de genoemde periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen (reageren) op het ontwerpbestemmingsplan.:

• Digitaal: via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen

• Per brief: stuur deze naar de gemeenteraad van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH in Tilburg. Geef uw brief het onderwerp: ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016, 10e herziening (Lange Nieuwstraat 255, Gasthuisring 28, 30 en 30a)’

• Mondeling: maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 013 542 80 37.

Vervolg procedure

Als de bovengenoemde periode voor zienswijzen voorbij is, neemt de raad een beslissing over het bestemmingsplan. Binnengekomen zienswijzen worden hierin meegenomen. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het besluit van de gemeenteraad.

Meer informatie

Hebt u vragen over het bestemmingsplan of de procedure, dan kunt u contact opnemen met Gijs Bakkers, bereikbaar via 013 542 80 37 en via e-mail gijs.bakkers@tilburg.nl.