Ontwerp vergroening Gasstraat

De gemeente heeft een bewonersbrief bezorgd bij de omwonenden van de Gasstraat.

In de brief meldt de gemeente dat zij de bomen in de Gasstraat heeft laten onderzoeken.
Daaruit is gebleken dat het grootste deel van de bomen niet meer vitaal is.
Om de bomen betere groeikansen te geven, moeten de plaatsen waar de bomen staan ruimer gemaakt worden. Hiervoor moeten bomen verplaatst worden. De bomen die nu nog in redelijke gezondheid zijn, overleven echter deze verplaatsing niet. Daarom is het noodzakelijk om alle bomen te vervangen.
Nu de bomen vervangen moeten worden, kan de gemeente meteen kijken of er nog wat aanpassingen gedaan kunnen worden, zoals het aanleggen van meer groen en het optimaliseren van de parkeervakken. Op deze manier kan de straat er weer jaren tegenaan.

Digitale participatie
Het voorlopige ontwerp van de nieuwe bomen en het extra groen is klaar. De gemeente wil dit graag aan u presenteren. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is er gekozen voor een website. Hier kunt u het ontwerp inzien en krijgt u de mogelijkheid om een aantal keuzes te maken in het ontwerp. Ook kunt u hier eventuele suggesties of verbeteringen in het ontwerp kwijt.

Binnenkort is de website klaar en ontvangt u een nieuwe bewonersbrief met meer informatie.

Planning
De verwachting is om eind 2020 te starten met de werkzaamheden. De nieuwe bomen en planten kunnen dan voor maart 2021 worden geplant. Zodra de definitieve planning van deze werkzaamheden bekend is, ontvangt u hier meer informatie over.

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Maarten Beije van de gemeente. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 013 542 90 42 en per e- mail maarten.beije@tilburg.nl.

Tags :