Ongeruste bewoners Lange Nieuwstraat schrijven boze brief aan gemeente

In een schrijven aan Burgemeester en Wethouders van Tilburg heeft een groep van ongeruste bewoners uit de Lange Nieuwstraat Zuid haar grieven  geuit richting gemeente en bestuurders. De brief is ook naar Brabants Dagblad gegaan. Hieronder een letterlijke weergave van deze brief:

 

Seizoensafsluiting Club Smederij tart tolerantiegrenzen lokale bewoners Theresia

Afgelopen woensdag tijdens een regulier overleg tussen de gemeente (vergunningafgever voor evenementen) en bewoners uit de wijk Theresia/ Lange nieuwstraat zuid ging het met name over de aankomende kermis. En nee, er was nog niets bekend over andere evenementen in de spoorzone,

Gisteren, zaterdagavond 7 juli was het raak

Niemand wist ervan

Heel veel hekken in de binnentuin van de spoorzone, dubbele bewaking, EHBO een hele lading snoeiharde muziek,( tot 85 decibel, aan de entree rond 21.30 en ook 60 dB op de woongevel om 01.00 uur) en een (te) vet basritme deed enkele dichtbij wonende bewoners informeren naar de afgegeven vergunning.
We hebben alleen vernomen dat die er zou zijn. We hebben m nooit te zien gekregen.
Ook de naam van de ondertekenaar mocht niet vermeld worden

Dit voelt als een overval.
Al jaren is er een vanuit de bewoners constructief overleg gaande.

Meerdere keren is er door de stakeholders beaamd dat de communicatie voorafgaand aan evenementen beter kan en vooraf zal moeten plaatsvinden.

Desperado Roadshow was ook bij bovenstaande vergadering aanwezig de laatste keer.
Een side event op de aankomende kermis. Het kan dus wel qua communicatie.
Andere evenementen moeten uiterlijk 6 weken voor aanvang goedgekeurd worden.
Maar van dit evenement wist niemand3 dagen voor aanvang iets af?

De vergunningafgever bij de gemeente heeft inmiddels haar eigen glazen ingegooid met betrekking tot de aangekondigde rooftopbar aan de spoorlaan. Het Brabants Dagblad schreef nog geen week geleden, dat de organisatoren van het doolhof a la Berlijn de mening hadden, dat het lijkt of in Tilburg alles kan en mag, qua medewerking van de gemeente.

Het moge duidelijk zijn dat de verschillende petten bij de gemeente eerst intern voor eenheid en uniformiteit mogen zorgen in plaats van kwistig met verleiding andere belangen in de stad met de voeten te treden.

Om nu na 5 jaren weer een overleg te starten, waarbij de eindconclusie gaat zijn, dat men een volgende keer beter zal trachten gemaakte afspraken na te komen, lijkt me nu vooral ongewenst en niet constructief. En om nu nog 5 jaar te wachten op bebouwing in de spoorzone waardoor het huidig festivalkarakter van de spoorzone haar functie zal verliezen, lijkt ook een heilloze strategie.

Indien regeren vooruitzien is, maak dan werk van een structurele voorziening van evenementen.
Betrek daarin niet alleen de stakeholders met een zak geld, die op zoek zijn naar de juridisch toegestane grenzen van evenementen om op korte termijn zoveel mogelijk winst te kunnen genereren, maar ook met name de lokale bewoners, die eerlijker de lange termijn (ecologische) belangen zullen afwegen voor een toekomstig leefbare woon-, werk- en ontspanomgeving..

Geef de burgers vooral niet de illusie dat hun mening telt bij gesprekken.

Initiatieven, die vanuit het nieuw in opbouw zijnde gemeentehuis, geïnitieerd worden, zouden eveneens met een nieuw in opbouw zijnde integraal ambtelijk denken aangepakt moeten worden. Een aankomende aanpassing van het locatiegebonden evenementenbeleid vanuit een gereviseerde ambtelijke ivoren toren, werkt dan immers alleen als het spreekwoordelijke doekje voor het bloeden

Met vriendelijke groet

Janwillem Adriaanse
Mede namens enkele “ zeer ongeruste medebewoners van de lange Nieuwstraat Zuid,
bij wie het vertrouwen in de gemeente het nulpunt heeft bereikt.