Nieuwe inrichting Lange Nieuwstraat en omgeving

Vervolg ontwerp- en particpatieproces

De gemeente Tilburg gaat de Lange Nieuwstraat, Philip Vingboonsstraat, Fraterstraat en de Minckelersstraat opnieuw inrichten. Tussen 24 juni en 9 juli heeft u uw reactie kunnen geven op het schetsontwerp voor de Lange Nieuwstraat en een aantal omliggende straten. Het ontwerp is via de website door 390 mensen bekeken en op de inloopbijeenkomst spraken we ruim 50 bewoners. In totaal hebben ongeveer 230 mensen een reactie op het ontwerp gegeven. De gemeente heeft samen met het ontwerpbureau bekeken hoe deze reacties van de bewoners het beste in het plan verwerkt kunnen worden. Hieronder de belangrijkste resultaten op een rij.

Meer parkeren

Veel bewoners maken zich zorgen over het parkeren binnen het projectgebied. Bewoners willen graag dat minimaal het huidige aantal parkeerplaatsen blijft en veel mensen willen het liefst nog meer parkeerplekken. Er zijn ook mensen die juist tevreden zijn met de nieuwe parkeersituatie, omdat hierdoor meer ruimte voor bijvoorbeeld extra groen ontstaat.

De gemeente ziet de reacties van de bewoners als een duidelijk signaal. Daarom bekijken we waar er parkeerplaatsen aan het ontwerp toegevoegd kunnen worden. We zoeken daarbij naar een goede balans tussen de parkeerbehoefte en ruimte voor andere zaken zoals groen.

Onveilige verkeerssituatie

Uit de reacties blijkt dat veel bewoners de huidige verkeerssituatie niet veilig vinden. Ze vragen zich af of dit verbetert met het nieuwe ontwerp. Als oplossing stellen bewoners voor om de straat gedeeltelijk eenrichtingsverkeer te maken. Anderen willen graag snelheid verlagende maatregelen in de straat om sluipverkeer en vrachtverkeer weren.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de bewoners wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een deel van de Lange Nieuwstraat eenrichtingsverkeer te maken én de mogelijkheid om sluipverkeer te weren. Met snelheid verlagende maatregelen wordt in ieder geval rekening gehouden in het ontwerp.

Meer groen in de wijk

De behoefte aan een geveltuin is groot. Bewoners zijn blij met het extra groen, maar geven wel aan dat ze niet willen dat parkeerplekken plaats moeten maken voor groen. De gemeente gaat met de reacties van de bewoners het plan aanpassen. Meer groen blijft hierbij een belangrijk speerpunt.

 

Ontmoeting/speelplek

Verschillende mensen uit de directe omgeving zijn niet blij met de geplande ontmoetingsplek/speelplek in de Philips Vingboonsstraat. De gemeente gaat het ontwerp hierop aanpassen en dit deel van het ontwerp op een andere manier invullen.

Vervolg ontwerpproces

Het ontwerp wordt aangepast en verder uitgewerkt. De komende periode organiseren we een aantal bijeenkomsten om het aangepaste ontwerp met u te bespreken. Tijdens elke bijeenkomst behandelen we een deel van het projectgebied. U krijgt dan een toelichting op het ontwerp, we bespreken de reacties en we laten zien welke aanpassingen gedaan zijn. In goed overleg met u komen we dan tot een definitief ontwerp.

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 tot 20.30 uur in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36 in Tilburg. U wordt verwacht in de Woonkamer.

Donderdag 7 oktober: Philips Vingboonsstraat Woensdag 3 november: Lange Nieuwstraat tussen Mincklersstraat en Besterdring en de Mincklersstraat Woensdag 10 november: Lange Nieuwstraat tussen Buitenstraat en Mincklersstraat en de Buitenstraat

Woensdag 17 november: Lange Nieuwstraat tussen Gasthuisring en Buitenstraat en de Fraterstraat

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten via www.eenfijnebuurt.nl/lange-nieuwstraat. Doe dit snel, want er is een beperkt aantal plaatsen per avond beschikbaar.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Frans van Bokhoven van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 83 78 en per e-mail frans.van.bokhoven@tilburg.nl of met Jop Verweel van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013-5428940 en per e-mail jop.verweel@tilburg.nl