Nieuwe inrichting Lange Nieuwstraat en omgeving (voortgang)

Vervolg ontwerp- en participatieproces

De gemeente Tilburg gaat de Lange Nieuwstraat, Philip Vingboonsstraat, Fraterstraat en de Minckelersstraat opnieuw inrichten. Afgelopen september hebben wij u per brief geïnformeerd over de voortgang van dit project.

In dezelfde brief nodigden wij u uit om deel te nemen aan een bijeenkomst om met ons in gesprek te gaan over het ontwerp. Hier hebben veel buurtbewoners gebruik van gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten is het ontwerp verder toegelicht. Ook hebben we met bewoners gesproken over hoe we het ontwerp nog verder kunnen verbeteren.

Helaas is het als gevolg van de coronamaatregelen op dit moment niet mogelijk om door te gaan met deze bijeenkomsten. Omdat we het belangrijk vinden dat we in contact met elkaar blijven over dit project hebben we besloten om u de komende periode te informeren via de website www.eenfijnebuurt.nl/lange-nieuwstraat.

Bekijk het ontwerp voor uw straat op de website

Op de website een www.eenfijnebuurt.nl/lange-nieuwstraat kunt u de laatste versie van het ontwerp van uw straat bekijken. U vindt hier achtergrondinformatie bij het ontwerp en kunt uw reactie geven.

We hopen dat het snel weer mogelijk is om een bijeenkomst te organiseren, zodat we weer echt met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Meer informatie

Als u het ontwerp niet online wilt of kunt bekijken, kunt u voor meer informatie contact opnemen met Bianca van Oirschot van de gemeente. Zij is bereikbaar per e-mail bianca.van.oirschot@tilburg.nl en via telefoonnummer +316 51 01 53 85.

Heeft u nog vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Frans van Bokhoven van de gemeente. Hij is bereikbaar per e-mail frans.van.bokhoven@tilburg.nl