Melding maken?

Meldingen kunnen diverse onderwerpen betreffen.
Hieronder zetten wij op een rijtje waar u terecht kunt om zaken uit de wijk te melden.

Verward gedrag
Signaleer je mensen in de buurt die verward gedrag vertonen? Bel 0800 8013. Kijk hier voor meer informatie.
Vragen of overlast van dak- en thuislozen, bijv. rondom het Wilhelminapark? U kunt contact opnemen met het Outreachend nterventie Team van SMO Traverse. Kijk hier voor meer info.

Verdacht gedrag
Ziet u bijvoorbeeld verdachte personen die zich vreemd gedragen op straat, kijkend in brandgangen of in auto’s: neem een signalement op en meld dit onmiddellijk bij de politie.
Ziet u verdachte personen in een auto, noteer dan het kenteken.
Melden kan via 0900 8844 of via het emailadres van het team: wijkagenten-lo-be-th@politie.nl
Indien u zich onveilig voelt, schroom dan niet om 112 te bellen.
Kijk hier voor meer informatie over de wijkagenten.

Overlast
Bijvoorbeeld geluidsoverlast van de horeca of bij grote evenementen? Bel de gemeente: 013 2060500

Gevonden voorwerpen
Maak eerst een melding op deze website.
Daarna kun je twee dingen doen: je houdt het zelf achter (de eigenaar heeft een jaar de tijd om met jou contact op te nemen) of geeft het af in een van de stadswinkels. Kijk hier voor meer informatie.

Gevonden identiteitskaart 
Deze stuur je op naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig.

Gemeente Tilburg
Afdeling Dienstverlening, Gevonden voorwerpen
Antwoordnummer 300
5000 WB Tilburg

Gevonden fiets
Vind je een fiets op straat waarvan je zeker weet dat niemand die meer komt ophalen? Laat de fiets staan waar u hem heeft aangetroffen en maak een melding via het Centraal Meldpunt. De gemeente gaat er mee aan de slag.

Gevonden huisdier
Meld dit via Amivedi.

Overige meldingen
Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt?
Geef het door aan de gemeente via de Fixi app. De Fixi App vervangt de BuitenBeter App miv 28-12-2020.  U kunt  ook melden via deze website of het telefoonnummer 14 013 bellen. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 18 uur.
Onze ervaring is dat er op meldingen snel en adequaat wordt gereageerd door de gemeente. Geven zij echter in uw geval ‘geen gehoor’? Dan zijn wij hiervan natuurlijk graag op de hoogte! U kunt dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@wijktheresia.nl

Kijk ook eens op meld.nl voor andere onderwerpen waar u een melding over kunt maken.
En in dit artikel vind je ook meer informatie. Dat is ook de bron van de foto.

Tags :