Massaal bezwaar tegen plan Gasthuisring – Lange Nieuwstraat

https://www.bd.nl/stadsgezicht-tilburg/massaal-bezwaar-tegen-plan-gasthuisring-90-bijna-identieke-bezwaren~a991ffc8/

Hoorzitting

Op 25 juni vond een hoorzitting plaats in de raadszaal van de gemeenteraad van Tilburg samen met een adviesraad voor de Gemeente. De bewoners van Lange Nieuwstraat en Gasthuisring waren in grote getale aanwezig. Ook wijkraad Theresia was vertegenwoordigd.

Voor de bewoners deed advocaat Van Dun het woord. Hij had alle hiaten en onoverkomelijkheden van het proces in een pleitnota gepresenteerd aan het voorzittende adviescollege. Hier had hij alles juridisch onderbouwd. Slotsom van zijn pleitnota was dat de verleende vergunning ongegrond ja zelfs ongeldig verklaard diende te worden en dat er derhalve dus een nieuwe aanvraagprocedure in gang gezet zou moeten worden.

De wijkraad  gaf bij vertegenwoordiging van haar secretaris (van de Sanden) te kennen dat buiten deze juridisch technische hiaten, de toekomstige situatie volgens het liggende plan eenvoudigweg ongewenst is vanwege de nu al gevaarlijke (verkeers)situatie, die met doorgang van dit plan alleen maar gevaarlijker gaat worden (Parkeerruimte onder Loft-pand is ongewenst, doorgang, stoepruimte, rooilijn, etc). Tevens is bij toekenning van benutting van de oppervlakte zoals in het plan omschrven niet gekeken naar de huidige verkeerssituatie ter plekke. Kortom,  wijkraad  Theresia heeft geadviseerd het plan terug te sturen naar de tekentafel en naar de actualiteit te herzien.

Een aantal bewoners heeft daarna ook individueel en op eigen titel de pleiten van beide sprekers met motieven en argumenten onderstreept.

Terug naar de tekentafel

Projectontwikkelaar en gemeente hadden in ieder geval de eerste bezwaren ter kennis aangenomen en hebben de architecten verzocht daadwerkelijk nog eens terug te gaan naar de tekentafel met de ontwerpen. Het architectenteam heeft inderdaad wat water bij de wijn gedaan en enige aanpassingen verricht inzake  rooilijjn, parkeeroplossing. Hierbij is men uit blijven gaan wat wettelijk haalbaar  bleef.

Bewoners waren en masse niet erg ingenomen met de gepresenteerde oplossingen. Van Dun voerde benadrukte de juridische aspecten van zijn pleitnota en vroeg de commisie nadrukkelijk een en ander goed af te wegen. Namens de wijkraad verzocht van de Sanden de adviescommissie (en de gemeente) inzake deze kwestie buiten de juridische kaders te durven denken en een oplossing te bedenken gebaseerd op gezond verstand. ‘Is een gevaarlijke en riskante situatie niet van  meer belang om rekening mee te houden dan een afspraak die gebaseerd is op een juridische afspraak uit het verleden?’

De commissie gaat zich beraden en laat na over een aantal weken (in de vakantie dus) van zich horen.

Vertraging

De projectontwikkelaar heeft aangeven dat hij door de vertraging al behoorlijk wat schade heeft geleden en ingeval van afwijzing van deze vergunning, de aanvankelijk goedgekeurde vergunning van 2009 zal effectueren. Hetgeen inhoudt dat er dan een ander plan uitgevoerd gaat worden waar indertijd wel goedkeuring voor was.

Tags :