Lindehoeve

De Lindehoeve is een complex van tien woningen dat wordt gerealiseerd op het terrein van een oude stadsboerderij in de oude Langestraat midden in de wijk Theresia. Zeven woningen zijn levensloopbestendig. De basisgedachte achter het project is het creëren van een veilige en zorgzame woonomgeving voor de bewoners waarbij goed nabuurschap voorop staat. Het project nadert que bouw zijn oplevering. Een kleine update….

Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd. Een dezer dagen zullen de bouwketen van het terrein gehaald worden. Iedereen is druk met afwerken van de woning en verhuizen. Van de in totaal 10 woningen zijn er inmiddels 3 bewoond.

Nu is alles nog een grote modderpoel maar dit voorjaar zal er bestraat gaan worden en begint men met de aanleg van de tuin. Op enig moment zal er een open dag of iets dergelijks georganiseerd worden voor de buurt en andere belangstellenden. Hierover verneemt u later meer.

Als u de vorderingen bij wilt houden kunt u ook eens naar de blog gaan van dit unieke project.