Inspreken Wijkraad op Koersdocument Spoorzone

Participatie en inspraak dé pijnpunten…

Maandag 4 februari was er een informatiebijeenkomst, waarin bewoners en andere belanghebbenden hun opmerkingen betreffende het Koersdocument  Spoorzone in konden spreken richting gemeenteraad. Een toeschouwer verwoordde het als volgt:
‘Het was een merkwaardig gebeuren met nogal wat verontwaardiging van zowel de kant van aanwezige raadsleden als de inwoners. De teleurstelling betrof vooral de manier van doen in nauwelijks tijd. Maar 11 mensen kwamen hun zegje doen. Deze kregen 5 minuutjes om hun punt te maken. De raadsleden mochten maar 1 vraag stellen aan 1 van de 11 insprekers met wel 10 verschillende thema’s. Doorvragen als een antwoord niet duidelijk was, was niet toegestaan. Grote meerderheid van de sprekers waren vertegenwoordigers uit de naastgelegen wijken in de Spoorzone. Zij uitten hun ongenoegen over het gebrek aan inspraak en participatie in dit proces. Waren teleurgesteld over het plotselinge tijdstip van 15.00 u waarop dit plaats moest vinden. En ze waren al helemaal niet te spreken dat na afloop van dit alles niet duidelijk was wanneer en of over het ingesprokene een debat plaats vindt. Ook diverse raadsleden lieten na afloop hun ongenoegen over de middag de vrije loop.’
Reactie van een raadslid: ‘Hoe moeten wij nu tot een weging, oordeel en besluit kunnen komen als we niet de tijd krijgen om wat dieper stil te staan bij tal van bedenkingen, vragen, wensen van burgers die de moeite hebben genomen om vanmiddag hun zegje te komen doen?
Nu is de politiek aan zet, wordt dus vervolgd.