Initiatieven

Enthousiaste buurtbewoners die initiatieven hebben.
Op verschillende manieren worden zij ondersteund om hun initiatieven uit te voeren.

Mensen met een talent kunnen bijvoorbeeld hun werk in de buurt presenteren via de Buurt Bühne.

Bij de gemeente Tilburg kunnen buurtbewoners hun initiatief indienen en de gemeente kan zelfs eerst nog meedenken met het uitwerken van het idee.

Als een initiatief bekend is bij de wijkraad kan het op dit platform worden gezet zodat andere buurtbewoners er ook meer over te weten komen. Dat gebeurde bijvoorbeeld recent nog bij de Minibieb in de Mr. Stormstraat.

En sinds kort is er BUURKRACHT.
Buurkracht zet in op de kracht die buren samen hebben. De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken. Meer groen in de buurt, een opruimactie, een buurt-AED, zonnepanelen of een fijne ontmoetingsplek? Samen met buren krijg je het voor elkaar.
Buurkracht kan helpen mensen met initiatieven bij elkaar te brengen.

Maak er gebruik van, word enthousiast en bundel krachten!

De wijkraad hoort graag meer van u, zodat initiatieven ook op dit platform geplaatst kunnen worden.

Tags :