Informatie-avond Lofts Gasthuisring/ Langenieuwstraat

Inmiddels heeft projectontwikkelaar Aron Investments tijdens een informatie-avond haar nieuwe plannen gepresenteerd en toegelicht.

Het betreft hier de gewijzigde voorstellen van Loftwoningen waarop omwonenden en de wijkraad in een hoorzitting met bezwaren hebben geageerd.

Buurtbewoners waren voor deze avond ook per bewonersbrief uitgenodigd en diverse betrokkenen hebben hier gehoor aan gegeven. Deze informatie-avond vond plaats op woensdag 17 april.

Om een heldere kijk op de wijzigingen te verkrijgen heeft de projectontwikkelaar de presentatie hiervan ter beschikking gesteld voor het wijkplatform. Zowel de projectontwikkelaar als de bewoners hebben een verslag van de avond gemaakt.

Wellicht ten overvloede vind u hier de gewijzigde plannen en de situatieschets.

Tags :