Hufterproeve stoel gezien op Energieplein?

We zitten steeds meer gedwongen binnen en moeten het vertier dichtbij buiten de deur gaan zoeken.

Deze hufterproeve stoel is recentelijk geplaatst op het Energieplein.

Later wordt deze nog aangevuld met een heuse biebkast. We houden u op de hoogte…

Een en ander is in het kader van ‘de Wijkagenda’ die de Gemeente Tilburg samen met uw wijkraad en andere partners in gang heeft gezet.

Lees meer over ‘de Wijkagenda’ elders op deze site.

Heeft u een idee dat we binnen de wijkagenda kunnen uitvoeren? Neem gerust contact met ons op

Tags :