Het luisterend oor van de gemeente

Inez Rastovac en Paul van Esch werken vanuit de gemeente voor de wijken Theresia, Loven-Besterd en Groeseind-Hoefstraat. Samen zijn ze als het ware de ogen en oren in de wijk voor de gemeente: zij leggen de verbindingen tussen de organisatie en de mensen.

Inez is wijkregisseur en richt zich vooral op de korte termijn projecten, de dingen die spelen in de wijk. Paul probeert als omgevingsmanager de grotere vraagstukken te behandelen “Ik wil de behoeften en vragen uit de wijk naar boven krijgen en die vertalen naar de gemeente. Als er iets geregeld moet worden, gaan wij er achteraan.” zegt hij. Inez vult aan: “We werken sowieso nauw samen, we zijn echt een team. We zijn aangehaakt bij de belangrijke wijknetwerken en we willen de bewoners kennen, weten wat hen bezighoudt. Op het gebied van veiligheid, de openbare ruimte maar ook sociale vraagstukken. We kunnen natuurlijk niet alles weten. Maar de hoofdlijnen proberen we boven tafel te krijgen.”

“We gaan graag de dialoog aan”

Wijken

De aandachtspunten zijn per buurt verschillend, vertelt Paul. “Zo zijn er in Loven-Besterd veel ondernemers. Bij hen spelen heel andere dingen dan bij de bewoners. Die proberen we vooral in hun kracht zetten en in beweging te krijgen.” Inez geeft aan dat het vaak een kwestie is van meeliften op de positieve energie die er al is. Ze geeft een voorbeeld: “Een wijkbewoonster kwam met het idee om volgend jaar het 100-jarig bestaan van Loven te vieren. Hierbij moeten de mensen uit die wijk en hun verhalen centraal staan. Een superleuk idee, waar wij niet mee aan de haal gaan. Maar we kunnen wel helpen, door professionals te laten aansluiten, als feestcommissie zeg maar. En wijkwethouder Esmah Lahlah heeft ook haar steentje bijgedragen, door het uitdelen van folders.”

In de andere wijk, Groeseind-Hoefstraat, is een actieve wijkorganisatie. Paul geeft aan dat hij en Inez daar mee samenwerken: “Zij zijn goed georganiseerd en werken ook vraaggericht, dus dat sluit goed bij ons aan. Ze hebben veel werk verzet tijdens herstructureringen in de wijk. Dat deden ze met werkgroepen, beheergroepen en door het leggen van verbindingen.” Dat laatste is overal belangrijk. Maar het gaat in alle wijken anders. Theresia heeft bijvoorbeeld een hele andere samenstelling, zo vertelt Inez: “Er zijn daar veel nieuwe bewoners en daarnaast heb je alle ontwikkelingen en veranderingen in de Spoorzone. Maar ook hier weten mensen elkaar te vinden. Er is bijvoorbeeld een gezellige honden-uitlaatclub, de wijkraad is begonnen met een digitaal platform en er zijn verschillende belangengroepen actief.”

Luisterend oor

Paul vat zijn werk als volgt samen: “De verschillende wijken, de problemen maar ook de mooie initiatieven maken ons werk heel afwisselend en leuk. We willen zo toegankelijk mogelijk zijn. We staan dan ook altijd open voor ideeën of klachten. We gaan graag de dialoog aan. Daar zijn we voor, als luisterend oor van de gemeente.” En Inez voegt daar lachend aan toe: “Daarom mag iedereen me bellen, ik zeg altijd dat mijn telefoonnummer openbaar bezit is. Ik werk tenslotte in de eerste plaats voor de wijkbewoners. En dat persoonlijk contact met mensen geeft me energie.”

“Er is veel mogelijk als alle neuzen dezelfde kant op staan”

Paul en Inez zijn graag in de wijken en buurten van Oud-Noord. Paul legt uit: “Veel mensen wonen er graag, de buurten hebben een heel eigen identiteit en dat moet ook zo blijven.” En Inez zegt: “Mensen in Oud-Noord hebben vaak het hart op de tong en dat is fijn werken; je weet wat je aan elkaar hebt. Eigenlijk werkt het net als in een relatie: je moet het samen doen. De gemeente, inwoners, ondernemers en partners kunnen niet zonder elkaar. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en werken in de stad. En we merken dat er veel mogelijk is als alle neuzen dezelfde kant op staan.” Paul ziet dat er veel kennis en kunde is in de wijken: “Er is een hoop energie aanwezig, mensen kunnen en willen veel zelf regelen. Als organisatie moeten we daarin meegaan. Dat willen we ook, we zijn het met z’n allen aan het leren. Ik denk dat er in Tilburg en in Oud-Noord veel lef is om te experimenteren. De gemeente wil inwoners daarbij alle ruimte en vertrouwen geven.”

Contact met de gemeente? Dat kan via wijkregisseur Inez Rastovac: inez.rastovac@tilburg.nl