Groenwerkzaamheden in wijk Theresia

Start werkzaamheden maart 2019
Bomen en planten zijn van onschatbare waarde. Groen zorgt onder meer voor verkoeling op deze opwarmende aarde, mensen voelen zich prettig bij de aanblik ervan en kunnen feitelijk niet zonder. Allemaal redenen om in groen te investeren. Ook in de wijk Theresia investeert de gemeente Tilburg in het groen. De komende maanden worden er op verschillende plaatsen in de wijk werkzaamheden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de bomen in de wijk goed kunnen blijven groeien en zo hun waarde houden voor de toekomst.


Werkzaamheden
De firma Van Helvoirt Groenprojecten vergroot waar mogelijk de plantvakken om de bomen meer groeiruimte te geven. Ook wordt de bodem rond de bomen losgemaakt en voorzien van de benodigde voedingstoffen. Onder de bomen komt beplanting die goed is voor de biodiversiteit (het aantrekken van verschillende planten en dieren).

Zieke bomen
Uit vooronderzoek is gebleken dat er in de Theresiastraat vijf bomen zijn aangetast door ziekte. De gezondheid van deze bomen is dusdanig slecht dat ze om veiligheidsredenen moeten worden verwijderd. De ondergrondse
omstandigheden laten het nu niet toe om nieuwe bomen terug te planten. Vanwege de vele kabels en leidingen moeten er ondergrondse maatregelen genomen worden om nieuwe bomen hier goed te kunnen laten groeien. Dit doet de gemeente bij het uitvoeren van groot onderhoud over een aantal jaren. Deze bomen worden gecompenseerd via de Compensatie Regeling Bomen. Dit is een gemeentelijk fonds voor het herplanten van groen.

Ook worden er in de wijk twee bomen vervangen die dood zijn. Er is een verzoek ingediend om drie bomen in de Gouverneur Borretstraat te vervangen waarvan de vruchten enorme stankoverlast veroorzaken. Er is een omgevingsvergunning voor al deze bomen aangevraagd. De direct omwonenden worden vooraf door de aannemer geïnformeerd over deze werkzaamheden.


Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met Pieter Hens via het mailadres pieter.hens@tilburg.nl en telefoonnummer 06 15479506 Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar.
Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met Gerard Broeren van de firma Van Helvoirt Groenprojecten. Hij is bereikbaar via het mailadres GerardBroeren@vanhelvoirtgroenprojecten.nl en telefoonnummer 06 52396031.

Tags :