Groenwerkzaamheden in wijk Theresia 


Verwijderen en vervangen van bomen 

In maart heeft de gemeente aangegeven van plan te zijn om in de wijk Theresia tien bomen te verwijderen en vervangen door nieuwe exemplaren. Tegen de omgevingsvergunning voor dit plan is een bezwaar ingediend over het verwijderen van een aantal van deze bomen. Omdat dit bezwaar zorgvuldig moet worden beoordeeld, worden de betreffende bomen nu niet verwijderd en vervangen. Als de bezwaarprocedure is afgerond en er een definitief besluit is of de bomen wel of niet mogen worden verwijderd, ontvangt u een nieuwe bewonersbrief. 

Als de bomen mogen worden verwijderd en vervangen, gebeurt dat pas in het najaar van 2019. 

Overige werkzaamheden gaan door 

De firma Van Helvoirt Groenprojecten is gestart met het vergroten van de plantvakken om de bomen in de wijk meer groeiruimte te geven. Ook wordt de bodem rond de bomen losgemaakt en voorzien van de benodigde voedingstoffen. Onder de bomen komt beplanting die goed is voor de biodiversiteit (het aantrekken van verschillende planten en dieren). 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met Pieter Hens van de gemeente. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het mailadres pieter.hens@tilburg.nl en telefoonnummer 06 15479506.