Geld voor jongeren tijdens Coronatijd ook in onze wijk?

Het kabinet stelt €58,5 miljoen beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren zelf worden verwelkomd door gemeenten. (zie verder gelinkt artikel)

Mensen (jongeren) met initiatieven of ideeën kunnen zich aanmelden bij info@wijktheresia.nl

Dan kijken we samen wat we kunnen doen.

 

(Foto: eliott-reyna op unsplash)