Fixi App vervangt Buiten Beter App

Met ingang van 28 december 2020 kunt u een melding maken via de Fixi App. Dit is een modernere tool die het voor zowel de inwoners als voor de gemeente makkelijker maakt om meldingen te doen en af te handelen dan via de Buiten Beter App.

Meer informatie vindt u hier.

“Via de Fixi App en op fixi.nl kunt u gemakkelijk een foto meesturen bij een melding. Je ziet ook gelijk of iemand anders dezelfde melding al heeft doorgegeven. Ook overlast en sociaal onveilige situaties zijn te melden via deze app. Melders krijgen snel een terugkoppeling zodat ze weten wat ermee is gedaan.Voorbeelden voor een melding zijn een omgevallen boom, een kapotte  lantaarnpaal, afval op straat,  een ondergelopen straat onder gelopen of andere calamiteit”.

Tags :