Definitief ontwerp boomvervanging en vergroening Gasstraat

Resultaat 2e participatie en definitief ontwerp

In oktober 2020 heeft de gemeente direct omwonenden gevraagd om te kiezen uit een aantal ontwerpvarianten over het vervangen van de bomen en het planten van extra groen in straat. Deze varianten zijn gemaakt na het ophalen van de feedback bij bewoners op het voorlopig ontwerp. De resultaten hiervan zijn sinds 23 november 2020 te vinden op www.tilburg.nl/gasstraat. De meerderheid van de bewoners (52%) heeft gekozen voor de variant met de bredere voetgangersdoorsteken van 1,20m en 6 fietsdoorsteken van 1,50m. Deze variant is door de gemeente vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp en is ook op de website te vinden.

Bezwaarprocedure kapvergunning

De gemeente wil de bomen in de straat vervangen door nieuwe bomen en heeft hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Op dit moment loopt er een bezwaarprocedure op deze kapvergunning. Deze bezwaarprocedure moet eerst helemaal worden doorlopen voordat de gemeente verder kan met de uitvoering van het project.

Voorlopige planning

Vanwege de lopende bezwaarprocedure heeft de gemeente besloten om de volledige realisatie van het project door te schuiven naar het einde van dit kalenderjaar. De verwachting is dat er in september gestart kan worden met de werkzaamheden en dat deze in december 2021 klaar zijn. De aannemer werkt deze planning nog in detail uit. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een brief met meer informatie.

Geveltuintje

Heeft u gekozen voor een geveltuintje? Dan neemt de gemeente of de aannemer voor de start van de werkzaamheden contact met u op. U kunt vervolgens tijdens de werkzaamheden de exacte locatie en afmeting van uw tuintje doorgeven.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Maarten Beije van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 542 90 42 en per e-mail maarten.beije@tilburg.nl.