Wijkraad zoekt versterking

Er is veel gaande in de wijk Theresia.
Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de Spoorzone.
De wijkraad houdt vinger aan de pols, spreekt met diverse partijen (o.a. de gemeente) en heeft inspraak.
Het opkomen voor de belangen van de wijk: dat is een belangrijke rol.
En daarvoor hebben we jou / u nodig!


OPROEP

Wijkraad Theresia zoekt versterking!
De belangrijkste doelstelling  is het behartigen van bewonersbelangen in de wijk Theresia. Wij houden onder andere contact met bewoners, gemeente, bedrijven, politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties. We geven hen (gevraagd en ongevraagd) onze mening over wat er zoal speelt en van belang is in onze wijk. Daarnaast is het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie een belangrijke doelstelling van de wijkraad.

De stichting beheert namens de gemeente Tilburg ook het budget voor ‘Verrijk je Wijk!’. Simpel gezegd: wij zorgen ervoor dat we de wijk leuk houden en samen leuker maken.

Op dit moment zitten er een aantal actieve bewoners in het bestuur.
Er spelen echter zoveel zaken in de wijk, dat we soms keuzes moeten maken waar we ‘ons in vastbijten’. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste bewoners die ons hierin op vrijwillige basis willen ondersteunen. Dat kan door af en toe deel te nemen aan een overleg of misschien door een meer structurele bijdrage. Alles is uiteraard afhankelijk van uw wensen, interesse, ervaring en kwaliteiten.

Wij zijn op zoek naar wijkbewoners die enkele uren per maand beschikbaar zijn.
Jong en studerend, vutter of gepensioneerd? Iedereen is welkom. We komen graag met u in contact.

Wilt u meer informatie, een keer kennis maken of direct aanmelden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Dit kan door een mail te sturen naar info@wijktheresia.nl   

 

Tags :