Boek: ‘Tussen Goirke, Hoefstraat, Goeseind en Veldhoven’

Tussen Goirke, Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven

Onder de titel ‘Tussen Goirke, Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven’ verschijnt op 30 oktober een nieuw fotoboek als zesde deel in de serie wijk- en buurtboeken.
De schrijver Ronald Peeters geeft uitvoerige toelichtingen op 270 historische foto’s uit de periode tot ongeveer de eeuwwisseling. Het boek is geen uitputtende geschiedschrijving van de wijken maar een beeldcollage vanaf de vroegste geschiedenis.

In ‘Tussen Goirke, Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven’ ontdek je in het straatbeeld grote verschillen met nu, maar het is opvallend dat vele oude gebouwen er nog staan. Dat is bijvoorbeeld goed te zien in het beschermde stadsgezicht Goirkestraat. De fabrieken zijn nagenoeg allemaal verdwenen, de fabrikantenwoningen staan er nog. Binnen het gebied zijn twee voormalige
textielfabrieken bewaard gebleven, die van Kriesje Mommers en Thomas de Beer. Ze dienen nu als huisvesting voor respectievelijk TextielMuseum en De Pont.

Het boek schetst het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied dat ruwweg omsloten wordt door de huidige straten Julianapark, Goirkestraat, Wilhelminapark, Veldhovenring, Molenstraat, Rosmolenplein en Hoefstraat. Uitvoerig wordt stilgestaan bij het Rijke Roomse Leven, verenigingen, middenstand, verdwenen bedrijven, onderwijs, zorg en de twee wereldoorlogen.

Ronald Peeters, ‘Tussen Goirke, Hoefstraat, Groeseind en Veldhoven’, 184 blz., 270 foto’s, ISBN 978-90-828001-8-0, € 22,50.

Tags :