Actieve wijk

Welkom op het platform van Wijkraad Theresia

Dit platform, deze website is een initiatief van Wijkraad Theresia, de wijkraad.Hier kunt u, als bewoner van de Tilburgse wijk Theresia of gewoon als geïnteresseerde, vrijwel alles vinden over de wijk en alles wat daar leeft en gebeurt. Sterker nog, hieraan mag u ook bijdragen. Want wijkraad Theresia is van mening dat alles wat in een wijk speelt gemaakt en gedragen moet worden door de mensen uit de wijk en alle andere partijen, die daaraan meewerken: gemeente, maatschappelijke en hulpverleningsorgansiaties, bedrijven, initiatieven van burgers en last but not least, de bewoners.

Afwisselend zetten zo’n zes personen zich als bestuurslid in voor de belangen van de wijk Theresia. Niettemin is extra hulp altijd welkom!

Dit hoeft natuurlijk niet direct in het bestuur. Op heel verschillende manieren kunt u een (kleine) bijdrage leveren voor onze wijk. Misschien vindt u het leuk om op incidentele basis eens mee te denken en praten over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld jeugd en jongeren, overlast van verkeer of over de nieuwe spoorzone?)

Of misschien vindt u het leuk om af en toe te helpen bij een activiteit (bv een straatfeest) in de wijk? Heeft u zelf een leuk idee om iets in onze wijk te organiseren of bent u misschien van mening dat een bepaald onderwerp meer aandacht vraagt…

Iedereen is van harte welkom. Kijk op de andere pagina’s van het platform voor meer informatie of meld u meteen aan via het contactformulier op deze site.

 

Tags :