Wijkraad Theresia

Wijkraad Theresia is de wijkraad van Theresia en is opgericht in maart 2006 als opvolger van de oude wijkvertegenwoordiging "Theresia Vooruit"

De belangrijkste doelstelling van de wijkraad is het behartigen van de bewonersbelangen in de wijk Theresia. Wij houden contact met bewoners, de gemeente, politiek en andere maatschappelijke organisaties. We geven hen (gevraagd en ongevraagd) onze mening over wat er zoal speelt en van belang is in onze wijk. Dit kan gaan over heel uiteen lopende zaken. Bijvoorbeeld over grote ingrijpende projecten in de wijk (Spoorzone, moskee), over het onderhoud van groen en de straten, over kunst en cultuur, (drugs-) overlast, en ga zo maar door. Hiernaast is het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie een belangrijke doelstelling van de Wijkraad Theresia. Simpel gezegd: "zorgen dat we de wijk samen leuker maken en leuk houden!"

Verder is de Wijkraad ook door de gemeente Tilburg aangewezen om het Verrijk je Wijk budget voor deze wijk te beheren. Middels dit budget kunnen activiteiten, die worden opgezet op initiatief van de bewoners zelf, financieel ondersteund worden. De stichting toetst de aanvragen die hiervoor binnen komen en bepaalt hoe het budget verdeeld wordt. Meer hierover vindt u op de speciale pagina op deze site en natuurlijk op de speciale website van de gemeente verrijkjewijk.nl
 

Wie zijn wij?

Janwillem Adriaanse: voorzitter

Sandro: penningmeester 

 

Jeanine: secretaris

Karin


Harrie


Rob


Cees Jonkers

Gert-Jan van de Sanden

Fons

Ad

Leon